• DYREKTOR SZKOŁY

   • mgr Katarzyna Ciuraj
   • mgr Katarzyna CiurajDyrektor Szkoły im. Powstańców Śląskich w Bluszczowienauczyciel języka polskiego
 • KADRA PEDAGOGICZNA

   • mgr Helena Sosna
   • mgr Helena Sosnanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1
   • mgr Maria Lenczyk
   • mgr Maria Lenczyk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2
   • mgr Sabina Skatuła
   • mgr Sabina Skatułanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3
   • mgr Dorota Banko - Starzyk
   • mgr Dorota Banko - Starzyknauczyciel przyrody, biologii i geografii, wychowawca klasy 4
   • mgr Joanna Styrnol
   • mgr Joanna Styrnolnauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5
   • mgr Katarzyna Muszalik
   • mgr Katarzyna Muszaliknauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 6
   • mgr Hanna Bugla
   • mgr Hanna Buglanauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy 7
   • mgr Hanna Smołka
   • mgr Hanna Smołkanauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarz, wychowawca klasy 8
   • mgr Katarzyna Oślizło
   • mgr Katarzyna Oślizłonauczyciel języka angielskiego i nauczyciel wychowania przedszkolnego
   • mgr Krystyna Miljon
   • mgr Krystyna Miljonnauczyciel matematyki i techniki
   • mgr Joanna Nowosad
   • mgr Joanna Nowosadpedagog szkolny
   • mgr Beata Bargiel
   • mgr Beata Bargielnauczyciel fizyki i matematyki
   • mgr Dorota Jończyk
   • mgr Dorota Jończyknauczyciel matematyki
   • mgr Renata Ficek
   • mgr Renata Ficeknauczyciel chemii i biologii, tyflopedagog
   • mgr Marek Wodecki
   • mgr Marek Wodeckinauczyciel języka angielskiego
   • mgr Andrzej Wodecki
   • mgr Andrzej Wodeckinauczyciel informatyki i techniki
   • mgr Kornelia Parma - Janca
   • mgr Kornelia Parma - Janca nauczyciel religii
   • ks dr Bernard Rak
   • ks dr Bernard Rak nauczyciel religii
   • mgr Karina Pytlik - Lupa
   • mgr Karina Pytlik - Lupa nauczyciel plastyki i wychowania do życia w rodzinie
   • mgr Edyta Sosulska
   • mgr Edyta Sosulska nauczyciel wychowania przedszkolnego, surdopedagog
   • mgr Irena Bańczyk
   • mgr Irena Bańczyk nauczyciel wychowania przedszkolnego,
   • mgr Irena Witek - Bugla
   • mgr Irena Witek - Buglanauczyciel muzyki i świetlicy
   • mgr Katarzyna Mróz
   • mgr Katarzyna Mrózpsycholog
   • mgr Natalia Matuszek
   • mgr Natalia Matuszeknauczyciel wychowania przedszkolnego
   • mgr Małgorzata Rosmus
   • mgr Małgorzata Rosmusnauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
   • Anita Szczepan-Kruszyńska
   • Anita Szczepan-Kruszyńskanauczyciel wychowania przedszkolnego
   • mgr Iwona Sypień
   • mgr Iwona Sypieńnauczyciel techniki
 • PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

   • mgr Jadwiga Wlazeł
   • mgr Jadwiga Wlazeł sekretarka szkoły
   • Helena Boehm
   • Helena Boehmintendent szkoły
   • Jolanta Huwer
   • Jolanta Huwerszkolna pielęgniarka
   • Janusz Chłapek
   • Janusz Chłapek
   • Ewa Siedlaczek
   • Ewa Siedlaczek
   • Łucja Pora
   • Łucja Pora
   • Klaudia Siwarska
   • Klaudia Siwarska
   • Katarzyna Dzierżawa
   • Katarzyna Dzierżawa
   • Marcelina Białas
   • Marcelina Białas
   • Dominika Tomczak
   • Dominika Tomczak
   • Justyna Kamczyk
   • Justyna Kamczyk
   • Maria Siedlaczek
   • Maria Siedlaczek