• pRZEWODNICZĄCY: Grzegorz Bugla

     ZASTĘPCA: kinga górecka

     SKARBNIK: Dorota Jończyk


     komisja rewizyjna: 

     Gensty barbara

     myśliwiec Bogusława

     Franek dominika


     Wpłat na Radę Rodziców 

     można dokonać  

     w sekretariacie szkoły

     bądź przelewem 

     na konto:

     rADA RODZICÓW

     PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

     W BLUSZCZOWIE 

     Numer konta:

     19 8469 0009 0000 0374 2000 0001

      

     W TYTULE NALEŻY PODAĆ IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ LUB GRUPĘ PRZEDSZKOLNĄ DZIECKA.

     Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę.