• pRZEWODNICZĄCY: Kinga Górecka

     ZASTĘPCA: Dominika Franek

     SKARBNIK: Dorota Jończyk

      

     komisja rewizyjna: 

     Połednik Katarzyna

     Łyp Barbara

     Klimanek Teresa

      

     Sekretarz:

     Gensty Barbara

      

     Wpłat na Radę Rodziców 

     można dokonać  

     w sekretariacie szkoły

     bądź przelewem 

     na konto:

     rADA RODZICÓW

     PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

     W BLUSZCZOWIE 

     Numer konta:

     19 8469 0009 0000 0374 2000 0001

      

     W TYTULE NALEŻY PODAĆ IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ LUB GRUPĘ PRZEDSZKOLNĄ DZIECKA.

     Dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę.