• Dzisiaj jest
  Niedziela 26.09.2021
  • listopad 2021
    • 01
    • Po
    • Wszystkich Świętych
    • 01.11.
    • Święto
  • grudzień 2021
    • 24
    • Pi
    • Boże Narodzenie
    • 24.12.
    • Święto
    • 25
    • So
    • Boże Narodzenie
    • 25.12.
    • Święto
    • 26
    • Ni
    • Boże Narodzenie
    • 26.12.
    • Święto
 • HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ 

  ROK SZKOLNY 2019/2020.

  MIESIĄC

  DATA

  FORMA SPOTKANIA

  WRZESIEŃ

  11.09.2019

  GODZ. 17.00

  ZEBRANIE OGÓLNE (ORGANIZACYJNE), SPOTKANIE
  Z WYCHOWAWCAMI.

  LISTOPAD

  27.11.2019

  GODZ. 15.30 – 16.30

  KONSULTACJE.

  STYCZEŃ

  08.01.2020

  GODZ. 17.00

  ZEBRANIE OGÓLNE PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR, SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI.

  KWIECIEŃ

  29.04.2020

  GODZ. 15.30 – 16.30

  KONSULTACJE.

  CZERWIEC

  09.06.2020

  GODZ. 17.00

  ZEBRANIE OGÓLNE PODSUMOWUJĄCE II SEMESTR, SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI.

   

  Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

   


   

  Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/2020 to:

  2.01.2020 czwartek

  3.01.2020 piątek

  9.03.2020 (poniedziałek) – rekolekcje wielkopostne

  10.03.2020 (wtorek) - rekolekcje wielkopostne

  11.03.2020 (środa) - rekolekcje wielkopostne

  21.04.2020 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

  22.04.2020 (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki

  23.04.2020 (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z jezyka obcego nowożytnego

  12.06.2020 (piątek) - Dzień po Bożym Ciele  W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
  w godzinach 8.00-14.00.


   

 • KALENDARZ

  ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

   

  I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 września 2019 r., a kończą 26 czerwca 2020 r.

  II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

   

  I semestr – od 2 września 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.

  II semestr – od 13 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

   

  III. WAŻNE DATY PIERWSZEGO SEMESTRU:

   

  1.Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannych z zachowania do 6 grudnia 2019 r.

  ( na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.)

   

  2.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkch zajęć edukacyjnych do 9 grudnia 2019 r. (co najmniej trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 16 grudnia 2019 r.
  (dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

  Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej (do 20 grudnia 2019 r.)

   

  3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych)

   

  4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr – 7 styczeń
  2020 r.

   

  IV. FERIE ZIMOWE trwają od 13 stycznia 2020 r. do 26 stycznia 2020 r.

   

  V. WAŻNE DATY DRUGIEGO SEMESTRU:

   

  1. Egzamin ósmoklasisty ( w terminie głównym):

  21.04.2020 – język polski

  22.04. 2020 – matematyka

  23.04. 2020 – język obcy nowożytny

   

  2. Rekolekcje wielkopostne: 9 - 11.03.2020 r.

   

  3.Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

   

  4.Termin poinformowania uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich z zachowania (na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną) – do 22 maja 2020 r.

   

  5.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych ze wszystkich zajęć dydaktycznych do 29 maja 2020 r. ( trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną), wystawienie ocen proponowanych do 8 czerwca 2020 r. ( dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

  Wpisanie ocen ostatecznych co najmniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Redagogicznej (do 17 czerwca 2020 r.).

   

  6.Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 24 - 28 sierpnia 2020 r.

   

  7.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II semestr – 22 czerwiec 2020 r.

  VI. FERIE LETNIE TRWAJĄ od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.