•  

   PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY: TATIANA PORA

   ZASTĘPCA: PAULINA RYMER

   SKARBNIK: PATRYCJA JOŃCZYK

   CZŁONKOWIE: NATALIA GLENC, PATRYCJA KARCZYŃSKA

    

   OPIEKUN SAMORZĄDU: KATARZYNA MUSZALIK