•  

   PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY: KLAUDIA MICHALSKA

   ZASTĘPCA: MILENA SITEK

   SKARBNIK: ZOFIA HELCZYK

   CZŁONKOWIE: TOMASZ ANTOŃCZYK, ADRIAN PAWEŁEK

    

   OPIEKUN SAMORZĄDU: KRYSTYNA MILJON